Hårtransplantation

Hårtransplantation är ett omfördelningssystem där man tar hårsäckar från ett givarområde, tex baksidan av huvudet eller kroppen, och transplanterar dem till glesa eller kala områden.

Det finns olika metoder för att genomföra en hårtransplantation

Metoderna skiljer sig i risk för skadade hårsäckar, operationsteknik och resultat.

STRIP-metoden har använts i många år och innebär i korthet att en hudremsa avlägsnas från baksidan av huvudet (givarytan) med hjälp av en skalpell varpå huden sys ihop. Hudremsan från givarområdet delas i olika hårsäcksgrupper med hjälp av mikroskop.

FUE  är en avancerad enhetsutdragning av hårsäckar som utförs helt utan skalpell och stygn. Hårsäckarna avlägsnas en och en från en givaryta med hjälp av kraftfull förstoring och speciella knappt millimeterstora mikrokirurgiska instrument. FUE gör det möjligt att transplantera individuella hårsäckar utan skalpell, utan att skära ut en hudremsa (Strip excision) och utan att behöva sy.

Dr Demir Ilter har förfinat FUE-tekniken och utvecklat FUE IM. I stället för att använda 1 mm instrument används 0,60 mm vilket innebär att läkningen går ännu snabbare och risken för synliga ärr dramatiskt minskar. Ilter Clinic i Täby utanför Stockholm är en världsledande hårtransplantationsklinik specialicerad på att transplantera hårväxt på män och kvinnor med FUE Ilter-metoden. Ilter Clinic var den första kliniken i Europa som genomförde hårtransplantationer med FUE-metoden (Follicle Unit Extraction). Idag behåller Ilter Clinic sin tätposition tack vare den unika FUE Ilter-metoden. Under hösten 2009 genomförde kliniken sin tusende operation. FUE IM metoden är mycket odramatisk och patientvänlig.http://www.ilterclinic.se

Kommentera