Varför Ilter Clinic?

Ilter Clinic i Täby utanför Stockholm har förfinat den s k FUE-tekniken för hårtransplantation.  

Många av Ilter Clinics kunder genomgår en rekonstruktion efter att tidigare behandlats på andra kliniker.
Målet för ILTER CLINIC är att åstadkomma ett så naturligt slutresultat som möjligt vilket innebär att man tar hänsyn till symmetri och proportion. http://www.docstoc.com/docs/10484966/Why-Ilter-Clinic

Kommentera