Varför Ilter Clinic?

Ilter Clinic i Täby utanför Stockholm har förfinat den s k FUE-tekniken för hårtransplantation.  

Många av Ilter Clinics kunder genomgår en rekonstruktion efter att tidigare behandlats på andra kliniker.
Målet för ILTER CLINIC är att åstadkomma ett så naturligt slutresultat som möjligt vilket innebär att man tar hänsyn till symmetri och proportion. http://www.docstoc.com/docs/10484966/Why-Ilter-Clinic

Om Demir Ilter och Ilter Clinic

Ilter Clinic grundades av dr Demir Ilter det är han själv som förfinat FUE-tekniken (Follicular Unit Extraction).
När dr Ilter först kom i kontakt med FUE så användes mikrokirugiska instrument där man stansade ut hårsäcksgrupper med en diameter på 1 millimeter. Dr Ilter har själv konstruerat nya instrument som gör att diametern på hårsäckgruppen inte är mer än 0,6 millimeter. Det innebär att han kan stansa ut så få som 1-3 hårsäckar och kan återskapa ett så naturtrogen hårväxt att det är så gott som omöjligt att upptäcka det med blotta ögat när patientens hår växt ut.

Nästan alla i Demir Ilters familj är läkare så det var knappast en slump att han vid sex års ålder bestämde sig för att bli kirurg.
Doktor Demir Ilter tog sin läkarexamen i Turkiet 1984 och är numera licensiserad i Sverige, Norge, Island och Belgien. Demir Ilter kom till Sverige i början av 80-talet och arbetade på plastiskkirurgiska avdelningen på Karolinska sjukhuset.

En dag när han arbetade med en brännskadad patient på intensivvården fick en man i en närliggande säng hjärtproblem.
En hjärtkirurg kom till undsättning, öppnade patientens bröstkorg och räddade mannens liv:
– Det var en märklig upplevelse, berättar dr Ilter. Jag kände att jag måste lära mig mer om det och under de kommande sju åren studerade och praktiserade jag hjärtkirurgi på Karolinskas thoraxklinik.  År 2000 var en läkarkollega hembjuden på middag. Efter maten frågade vännen om de kunde prata ostört och visade resultatet från en hårtransplantation med den s k strip-metoden.

– Min vän var riktigt missnöjd och frågade om jag med min bakgrund inom plastikkirurgi kände till någon som kunde hjälpa honom.
När han gått hem satt jag uppe hela natten och sökte på Internet för att se vilka metoder som fanns tillgängliga.
Vid femtiden på morgonen väckte jag min fru och berättade att jag hade hittat lösningen och därefter har jag arbetat inom hår området som är  ett område som jag är mycket engagerad inom.

FUE Ilter-metoden

FUE Ilter Metoden en skonsam hårtransplantationsmetod

Ilter Clinic i Täby utanför Stockholm har vidareutvecklat den s k FUE-tekniken för hårtransplanationer. Tekniken kräver vare sig narkos eller skalpell och är nästintill fri från ärr samt andra kosmetiska komplikationer och läkningstiden är minimal. Fue Ilter metoden ger ett naturligt utseendet tack vare hårsäcksgruppernas anatomiskt korrekta storlek. Med ett mikro-kirugiskt instrument stansas hårsäcksgrupp för hårsäcksgrupp och de består av så få som 1-3 hårsäckar.

Designen är av stor vikt för att tex skapa ett nytt hårfäste. Det är viktigt att växtriktningen följer håret runtomkring för att skapa ett så naturligt resultat som möjligt och att håret har balans, symmetri och proportioner.

Man återskapar tex virvlar, ögonbryn och skäggväxt. Över hälften av Ilter Clinics patienter är internationella och många är kvinnor.